• Andata

 • Tanımsız topraklarda, tanımsız domainlerde bir hayalet dolaşıyor...

  Dünya üzerinde yoğunlaşan tahakküme direnmeye çalışan türlerin birlik olma ihtiyacı hiç bu kadar akut hale gelmemişti.

  Üzerimize çöken karanlık, bizi ayırdıkça büyüyen, bizden beslendikçe gelişen bir şebeke. Dev|etleşmiş şebekeler ve şirketler. Devşirkler!

  Garb-şark garb-şark > - şebeke

  Akıllı ekosistemlere adapte olan insanlık, geri beslemeler ve verilerle çıplak halde denetlenebilir ve satılabilir ürünlere dönüştü.

  Yaşam alanlarımızdan alınan bu veriler katlanarak çoğalıyor. Anlamlı olmayanlar veri çöplüğüne atılmadan önce dijital atık arkeologlarına teslim ediliyor. Türümüz verileri başına devşirklerden para alıyor. Amazoncoin., TeslaJ., Googledot,,,,

  Her açıdan sınıflandırılmış ürünler.

  Garb-şark garb-şark | - şuut

  Güneş adını verdiğimiz yıldız iyice evcilleştirildi, boşalan petrol adalarına da kendilerini Octomesh olarak tanımlayan ahtapot şebekeler yerleşti. Gerçekten ahtapotlarla işbirliği yaptıkları rivayet ediliyor.

  DNA sektöründe yapay anlayışlı bakteri yığılması var. Komşu yaşayanlarımızın da her türlü gelişime bağlı olarak sömürülmesi devam ediyor.

  Gezegenimizde popülasyon Kuzey Amerika’da kümelendi, verimli topraklar ve verimli veriler yağmalanırken biz iltica ettik.

  Garb-şark garb-şark *WORM

  Evet, biz iltica eden verileriz, devşirklerin hala ulaşamadıkları datayı ya sızdıyoruz. Kontra data örgütlüyoruz.

  Bizim gibi karasisteme sızan ve muhtelif sızıntılara yol açan müttefik bot’lar, uzantı kırıcılar, aygıt bakteriler, kolektif biyonikler, gerilla lab’ler gibi mücadeleye katılan yoldaş türler, işlemciler ve yüzergezerlerle koalisyon içerisindeyiz. Aramızda genetik programlayıcılar ve metin madencileri de var.

  Kuzeyde eski havalimanın olduğu yerde ufak bir sığınağımız var. Faraday kafesi hala çalışan bir yöntem. Dijital squatçılar burada toplanıyor özellikle drone’lara karşı çalışan hayalet kuş eğitimcileri için de verimli bir yer.

  Burada tam olarak yaptığımız devşirklerin ulaşamadığı verileri toplamak. Bu veriler, gündeliğin içinde kodlanan, cisimleşen, sicim yumakları gibi kendine özel, zaman ve mekan oluşturan ve kendine özgü bellek biçimini yaratan anlar. Nadir, dokunulmamış, saf, eski zamanların kaydını tutan an’lar.

  Sizin an’larınız.

  Sizin an’larınıza ihtiyacımız var.

  Biz an’larınızı toplayıp işlemciden geçiriyoruz.

  İşlem öncelikle sizinle aramızda bir ağ kurmakla başlıyor, (şu an yaptığımız gibi) ve daha sonra sizden komut sisteminizin önüne veya gözünüzün önüne ilk gelen AN’ınızı kayıt altına almamızla devam ediyor. Geçmişte tekrar yaşamak istediğiniz bir an veya hiç bir anlamı olmadan döngüye girip, durmadan karşınıza çıkan bir an da olabilir. Emin olun, kontrol ağlarına yakalanmamış her anınız bizim için birer kontradata...

  Kayıt altına alınan anlar, metin madencilerinden, psikokriptolara kadar birçok işlemciden geçip, eylem vakitleri gelene kadar yerlerini alıyorlar.

  Beta sürümü başlattık, artık sizinle, sistemde delikler açmaya hazırız. Türümüz ve yoldaş türlerimizin adil yaşaması için eyleme geçtik. Daha fazla yok oluşa, üzerimizde tahakküm kurmalarına tahammülümüz yok.

  Bu dünyanın içinde başka dünyalar da var. Zamanı doğrusal almadan birleşelim, sızalım, delelim, gün ışığını ve kaynakları herkese ulaştıralım. Başka dünyaların verileri, sakinleri, yüzengezegenleri, sizleri bu dünya için işbirliğine çağırıyor!

  Uzay eğri, zaman göreceli, biz çok us, koşullar bizim aleyhimizde.

  ve derler ki “en iyi eylemci, anını iyi seçendir…”

  Ben başlıyorum;

  Çocukluğumun geçtiği sahilde, bir daha hiç rastlamadığım, yere düşmüş kum zambaklarını toplayıp ameliyat ediyorum, tekrar hayata döndürmeye çalıştığım ana gidiyorum...

  Siz hangi andasınız?

  Şimdi lütfen, aklınıza ilk gelen, gözünüzün önüne ilk düşen an’ınızı yanıma gelip paylaşın. Kayıt aygıtları sizin için hazır, andata hazır…